Merry Christmas and Happy New Year 2014! Lời Chúc Từ Ban Quản Trị ( EN ): On occasion of New Year and Christmas ,TinhYeuChat wishing all your family happiness and lucky. - (Vietnames) Nhân dịp năm mới và giáng sinh,TinhYeuChat kính chúc toàn thể gia đình bạn gặp được nhiều may mắn và hạnh phúc.
pause